.mavada : Privacy statement

Wij, Martin van Dam en de mensen met wie ik samenwerk, streven naar de status van ‘beste leerling van de klas’. Omdat wij hele persoonlijke gegevens verwerken en bewaren, vinden wij het belangrijk dit proces goed te organiseren en te beveiligen.

De essentie

Precies zoals ik zelf behandeld willen worden, gaan wij om met jouw gegevens.  En als we contact met je zoeken, vind je altijd een makkelijke mogelijkheid om je af te melden. 

We verzamelen persoonsgegevens van je, maar zorgen dat deze netjes afgeschermd blijven. We leggen een dossier over jou aan op jouw manier, al is hij van papier. 

Maar goed, dat is juridisch niet genoeg. Dus vind je hieronder nog een uitgebreide versie van ons privacybeleid. Als je nog vragen over hebt, weet je me vast te vinden.   

Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van jou als we in gesprek gaan met je of als je onze website bezoekt en daar gegevens achter laat. Bijvoorbeeld bij het downloaden van informatie of als je contact met ons opneemt.
En natuurlijk als je een product bij ons bestelt of een dienst van ons afneemt. 

Wij maken bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik van geautomatiseerde online systemen, waaronder WordPress, Google, Apple en Mailchimp. Echter uitsluitend met organisaties die onder de AVG vallen. 

Opslag, beveiliging en bewaartermijn van de gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen, zowel in fysiek als in digitaal opzicht. Zo wordt 24/7 en alle dagen van het jaar onze IT infrastructuur (servers, internetverkeer en cloudapplicaties) gemonitord door hardware. Die scannen continu op kwetsbaarheden en opvallende activiteiten. 

Al onze mensen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Wij maken daar waar mogelijk gebruik van two factor authentication en uitgebreide beveiligingssoftware. Alle door ons gebruikte softwarepakketen zijn uptodate.

Fysieke dragers met gevoelig data bewaren wij in een veilige kluis. Overigens is dat het enige waardevolle in die kluis. 

Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Indien onze relatie of overeenkomst eindigd, dan bewaren wij de gegevens nog tot maximaal 1.00 jaar daarna

Derden

Naast het delen van gegevens indien we daartoe verplicht worden door een rechterlijke uitspraak worden je persoonsgegevens alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Zowel intern -tussen medewerkers- als extern -met leveranciers- zijn daar afspraken over gemaakt die de vertrouwelijkheid garanderen.

Wijzigingen, vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de regelgeving voldoen. Indien noodzakelijk brengen wij wijzigingen aan in ons privacy- en cookiebeleid. Wanneer je hiervan op de hoogte wilt zijn, adviseren we je regelmatig deze pagina te bezoeken.

Ben je  het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek en zullen er alles aan doen om aan jouw wensen te voldoen. Daarnaast kun je meer informatie vinden of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (link).

Martin van Dam (.mavada + brands)
Rozendaal 3
2801 XS Gouda
martin@mavada.nl

Versie 24 februari 2021